eCity

Aplikacija eCity Belišće

GIS PORTAL

Prikaz i uvid u prostorne podatke

Grad Belišće ulaže u razvoj IT rješenja za optimalizaciju upravljanja poslovnim procesima i digitalizaciju gradskih usluga s ciljem unapređenja učinkovitosti Grada kao sustava i poboljšanja kvalitete života stanovnika.

Projekt Belišće eCity

Naziv projekta: Belišće eCity

Korisnik: Grad Belišće

Kratki opis projekta:

Grad Belišće ulaže u razvoj IT rješenja za optimalizaciju upravljanja poslovnim procesima i digitalizaciju gradskih usluga s ciljem unapređenja učinkovitosti Grada kao sustava i poboljšanja kvalitete života stanovnika. U tu svrhu Grad Belišće uvodi geografski informacijski sustav (GIS) s programskim modulima za vođenje evidencije prostornog uređenja i razvija mobilnu aplikaciju za servisne i komunalne usluge koje se pružaju na području grada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Povećanje kvalitete i standarda života građana
Poticanje dodatnog razvoja i povećanje dostupnosti digitalne infrastrukture
Poticanje korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija od strane građana u svrhu održivog razvoja

Ukupna vrijednost projekta:

0 kn

Iznos sufinanciranja FZOEU:

0 kn

Kontakt osoba za više informacija:
Ljerka Vučković
Tel. 031/ 400 602
e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova i općina“

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Aplikacija Belišće eCity

Aplikacija GIS PORTAL

Aplikacija Belišće eCity

Aplikacija eCity Belišće omogućava stanovnicima grada Belišća i okolice da se informiraju o komunalnim temama, prijave komunalne probleme nadležnim službama, te dobiju informacije i obavijest o terminima odvoza komunalnog otpada. Interakcija između gradskih službi i stanovnika jedna je od glavnih zadaća ove aplikacije.

Kroz sustav prijave komunalnog problema korisniku je omogućeno da uz pomoć fotografije, lokacije i kratkog opisa dostavi sve potrebno za uspješno rješavanje istog.

Aplikacija GIS PORTAL

Pouzdano GIS rješenje koje geodetima, državnim tijelima i cjelokupnoj javnosti omogućuju jednostavan pristup velikoj količini prostornih i srodnih podataka u obliku koji je svakom jasan, strukturiran i jednostavan za pretvaranje u korisne informacije!